סולם שחיל - ללא גלגלות וחבל - Z200

סולם שחיל - ללא גלגלות וחבל - Z200